Back to All Events

Metoder för undervisningen - Fortbildning för högstadie- och gymnasielärare

  • Rolfsgatan 16 Malmö (map)

Hur kan du som lärare undervisa om de globala målen och kontroversiella frågor?

Som lärare förväntas du undervisa om och bidra till att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling som FN antagit inom ramen för Agenda 2030.

Det här seminariet förklarar de globala målen och visar på övningar som du kan använda i undervisningen. Du kommer också att få ta del av och prova på exempel ur ett nytt material från Europarådet om undervisning om kontroversiella frågor. Det vill säga, enligt materialets definition: ”frågor som väcker starka känslor och skapar spänningar i samhället”.

Mer info om programmet och anmälan: https://www.utbyten.se/samarbete-och-utbyte/den-globala-skolan/seminarier/malmo-2017-09-20/