Back to All Events

Bilfri innerstad -Om att ta tillbaka gatan

  • Folkets Park Malmö (map)

Georg Krüger har skrivit sitt examensarbete inom landskapsarkitektur om den bilfria staden. 

Han tänkte presentera arbetet i korthet. Framförallt fokuserar han på hur ytan i staden används idag och hur den skulle kunna användas i framtiden med en befolkningsökning. Han har också tankar kring hur man skapar en mer aktiv stad för ett rörligare liv, med cykel, gång och kollektivtrafik som huvudsakliga transportmedel. 

Tanken är att det ska bli en diskussion kring hur vi vill bygga staden i framtiden, där ämnen som självkörande bilar också kan diskuteras.