Back to All Events

Framtidstalet

  • Moriska Paviljongen (map)

Framtidsfestivalen har bjudit in de partipolitiska ungdomsförbunden för att ge sin syn på framtiden. Varje förbund får 20 minuter på sig att tala fritt på temat "framtiden". 

Förvänta er visioner från olika politiska åskådningar. 

Klara förbund:
Liberala ungdomsförbundet
Moderata ungdomsförbundet
Ung Vänster
Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Fler tillkommer.