Back to All Events

Dela mer och ny kompetens i förening

Inom ramen för Framtidsfestivalen i Malmö arrangerar projektet Kompetenscenter Idéburna Malmö en spridningskonferens. Vi riktar oss till företrädare för medskapare och samverkare, stadens tjänstepersoner, förtroendevalda i politik och föreningsliv, anställda i offentlig och idéburen sektor.

 Projektets första spridningskonferens 19 september 2017 Kompetenscenter Idéburna Malmö – medfinansieras av europeiska socialfonden 

Projektets kunskapsutveckling dokumenteras och sprids till externa intressenter, fysiskt bland annat genom spridningskonferenser och digitalt genom hemsida, nyhetsbrev och sociala medier. Detta inte minst för att under genomförandefasen bygga allianser som säkrar modellens hållbara överlevnad. 

Vad händer när man från dag ett jobbar med implementering? Vilka konsekvenser ger ett lokalt kompetenscenter för Idéburen sektor? Under dagens spridningskonferens vill göra omvärlden nyfiken på frågor som sällan ger svar utan mer kunskap. Välkommen till verkligheten, som alltid har fler frågor än svar. 

Program

09.00 Registrering och fika 09.30 Kraften i civilsamhället Välkommen och inledning 

Kompetensutveckling i samhällsutveckling och kraften i civilsamhället med socialfonden. Lars Lööw Generaldirektör, Svenska ESF-rådet 

Resonemang kring kraften med civilsamhälle, anställningsbarhet och kompetensutveckling. Skapa, samordna, göra tillgängligt! Hur jobbar Kompetenscenter Idéburna Malmö egentligen? 

10.30 Verkligheten ger mer än nu Kompetenscenter Idéburna Malmö från start till nu? 

11.00 Hur ser vi på framtiden? Vilka konsekvenser kan lokalt kompetenscenter ge? Vad får det för inverkan på framtiden? Vilken inverkan kommer olika perspektiv ha på samhället? 

Framtidsperspektiv på kompetensutveckling (form och inriktning) kopplat till civilsamhället 

  • • Lokalt perspektiv 
  • • Idéburet perspektiv 
  • • Nationellt perspektiv 

12.00 Avslutning och mingellunch

Kort om Spridningskonferens 19 september kl 09.00 -13.00 inklusive mingellunch Plats: Spegelsalen, Moriskan i Folkets Park Malmö Anmäl dig senast den 17 september via länk https://simplesignup.se/private_event/100714/366eeacaf7 Konferensen är kostnadsfri. Arrangemanget kommer spelas in för att sändas i efterhand

Earlier Event: September 19
ÅR 2037: HUR SER ASF UT DÅ?
Later Event: September 19
"Utestängningens stad? Malmö 2017