Back to All Events

Migration, miljö och rättvisa - Ellen Jonsson, Sida Alumni

  • 47 Spånehusvägen Malmö, Skåne län, 211 58 Sweden (map)

Idag lever ca 60 miljoner människor på flykt runt om i världen av olika anledningar. Detta skapar utmaningar både för individerna på flykt men även för samhällena som tar emot dem. Majoriteten av dessa människor finns att hitta i Mellanöstern och Afrika.

Denna föreläsning kommer Ellen Jonsson från Sida Alumni att fokusera på de utmaningar som flyktingarna möter och även vad som krävs av mottagande länder och samhällen när en stor andel människor söker säkerhet någon annanstans. De globala målen kommer stå i fokus när hon ger exempel från Kakuma flyktingläger i Kenya. Exempel på de utmaningar som finns men även möjligheter, både för flyktingarna men även för lokalbefolkningen.