Varför arrangerar vi en framtidsfestival?

“With the right investments and policies, we can be the first generation that ends poverty and the last that avoids the worst effects of climate change.”

Ban Ki-Moon lyfte, i ett av sina sista tal som FN:s generalsekreterare, fram vår historiska tid.

Aldrig tidigare har världen varit så nära att nå en hållbar utveckling som idag, samtidigt som människan kan driva världen till en global katastrof. Utvecklingen inom teknik, kunskap och ekonomi har lett fram till att den generation som lever idag faktiskt kan bestämma över planeten. I Stockholmsdeklarationen från 1972 syns ett nyvaket förhållningssätt till detta, och löften om att ta sitt ansvar. 45 år och många deklarationer senare är valet tydligare än någonsin. Detta har lett till att lyfta upp hållbarhetsfrågorna på agendan och sett till att det diskuteras på alla nivåer. När världens ledare samlades i FN 2015 för att besluta om de globala hållbarhetsmålen. 17 mål som, om de nås, ge en hållbar värld till 2030. På område efter område ser vi stora förbättringar. Den extrema fattigdomen har halvserats på 25 år, miljarder människor har fått tillgång till vatten och allt fler barn går i skolan. Även på hemmaplan är vi inne i en snabb utvecklingstakt med större möjligheter, ökade inkomster och stabilitet.

Men ändå går allt fler med en oro inför framtiden. Känslan av att utvecklingen stannat av, eller går bakåt, är stark trots all forskning som visar annorlunda.

Just denna oron, och minskade tron på att vi tillsammans kommer att kunna lösa de utmaningar vi står inför skapar den riktigt farliga situationen, att allt fler ger upp sin strävan efter en bättre framtid. Vi vill med Framtidsfestivalen visa att vi fortfarande har makten över samhället, och att går att nå en hållbar värld. Vi har resurserna, tekniken och planen. Det som saknas är att fler gör vad de kan i sin vardag.

Framtidsfestivalen blir en hyllning till alla som kämpar, och ger fler verktygen att kunna bli en del av den rörelse som kommer att förändra världen.